MuLeMa logo

Slovensko

Српски

English

MuLeMa - podrška agencijama za osiguranje

MuLeMa je računalni program koji je dizajniran za iznošenje i praćenje naknade osiguravajućim zastupnicima, održavanju arhive polica osiguranja, zaposlenika, osiguranika i drugih subjekata, za izradu analiza i izvješća u tabličnom ili grafičkom obliku i ostale potrebe agencija za osiguranje i zastupnika. Koriste ga zastupnici i agencije koje imaju ugovore s osiguravateljima i rade samostalno ili kao agencije, u kojima rade zastupniki kao zaposlenici ili vanski suradnici, za koje se izračunavaju naknade po izabranom (uključujući višerazinski - multilevel) modelu.

MuLeMa trenutno je najsnažniji i najviše istaknuti softver za podršku osiguravajučim agencijama u Sloveniji i ima ambicije čak i povećati svoju prednost i proširiti se na ostale regije. Ukazujući na funkcionalnost koja nedostaje i općenito je korisna, ta će biti dograđena u najkraćem mogućem roku. MuLeMa traži da ima najbolji odnos između cijene i funkcionalnosti, a cjenik je osmišljen kako bi bio ugodan za male zastupnike i velike agencije.

Program podržava nekoliko metoda izračuna naknade i podrške kariernog sistema i sadrži koncepte, koji omogućavaju svaki agenciji koristiti vlastiti model za nagrađivanje zaposlenika. Provizija može biti raspoređena između agenata i proizvoljnim brojem razina mentora. Provizija može se računati usput u odnosu na ulaznu proviziju ili u odnosu na parametre kao što su godišnja premija, osigurana svota, razdoblje osiguranja, premijski iznos, a može se postaviti i proizvoljan vremenski raspored plaćanja. Za svaki osiguralni produkt se može konfigurirati svoj ​​model, odnosno jednako provizioniorane proizvode udružiti u zajedničkog.

Nezavisni agenti, kojima izračun i raspoređivanje provizije (naknade) nije najvažnija funkcija programa, mogu koristiti bogat niz drugih funkcija kao što su vođenje evidencije, koristiti skadencar kao podsjetnik za obnovu osiguranja, koristiti modul za arhiviranje dokumentacije, da biste je imali na dosegu klika čak i na putu, umjesto da je tražite fasciklima u kancelariji. Programom možete slati e-maile i SMS poruke klientima i suradnicima, raditi analize očekivane provizije u narednim mjesecima ili godinama na temelju trenutnog portfelja, stvoriti personalizirane ispise, prilagođene vlastitim zahtjevima. U isto vrijeme imate uvijek pri ruci poznat i upotrebljiv alat, koji vam u svakom trenutku omogućava kontinuirano proširiti svoje ambicije i izgraditi vlastitu poslovnu mrežu zastupnika.

Program podržava sudjelovanje proizvoljnim brojem osiguravatelja. Za razmjenu informacija s osiguravateljima za svakog osiguratelja izrađen je poseban uvozni algoritam. U koliko algoritam za nekog od osiguratelja još ne postoji, dodajemo ga u roku od nekoliko dana, ako dobijemo odgovarajuči format podataka u elektroničkom obliku zajedno sa opisom odnosno objašnenjem strukture i sadržaja. Ali u svakom slučaju, ako uvozni algoritam postoji ili ne, moguće je ručno unijeti ili dopunjivati podatke od svih osiguravatelja.

Program podržava međunarodnu mrežu suradnika i rad sa osiguravateljima u poljubno zemalja, sa pračenjem novčanih računa i isplačivanjem za svaku zemlju posebno, uključujuči podršku za različite valute. Program može generirati izvještaje suradnicima u različitim jezicima.

Svaka agencija radi sa programom potpuno neovisno, i ako smo vam u bilo koje vrijeme na raspolaganju za pomoć i savjet. Još posebno značajna je naša podrška u početku, da vas naučimo konfiguracije parametara i izrade prvih mjesečnih izračuna i izvještaja. Pomoć nudimo putem telefona, a bez troškova komunikacije i putem emaila, Skype-a, vašim dopuštenjem možemo se povezati čak i izravno na vaš kompjuter putem TeamViewer-a...

Pogledajte i: