Download  MuLeMa

Demo verzija: Če želite namestiti demo verzijo, pojdite na Namestitev demo verzije ali si oglejte nekaj osnov o uporabi programa v poglavju Prvi koraki.

Ta stran vsebuje kronološki seznam dopolnitev in izboljšav programa, namenjena pa je tudi ročnemu posodabljanju programa MuLeMa za uporabnike, ki na svojem delovnem računalniku nimajo povezave na internet ali naletijo na težave pri samodejnem posodabljanju. Sicer se program posodablja samodejno.

Navodilo za ročno posodobitev: Odprite (razpakirajte) "MuLeMa.zip" in skopirajte datoteke, ki se v njej nahajajo, v mapo "C:\Mulema\Program" preko že obstoječih istoimenskih datotek. Program MuLeMa mora biti med kopiranjem zaprt. Datoteka MuLeMa.zip vedno vsebuje najnovejše popravke in se posodablja ob vsaki dopolnitvi programa.

Seznam sprememb in dopolnitev programa

od verzije 3.2.1.0 2009/01 naprej (klikni)

od verzije 3.2.2.0 2009/09 naprej (klikni)

od verzije 3.2.5 2011/08 naprej (klikni)

od verzije 3.3 2012/03 naprej (klikni)

od verzije 3.4 2013/01 naprej (klikni)

od verzije 3.5 2014/01 naprej (klikni)