Tipi zapisov in relacije med njimi

Vsi podatki so shranjeni v relacijski zbirki podatkov programa MuLeMa in so organizirani v zapise različnih tipov.

Vsak podatek je v relacijski zbirki podatkov praviloma zapisan le enkrat. Tako na primer v zapisu o polici ni podatka o kodi, nazivu in drugih atributih sodelavca, ki je naredil polico, temveč je podana le relacija (povezava) na zapis, v katerem so shranjeni vsi podatki o sodelavcu.

V nadaljevanju bodo podani seznami osnovnih podatkov posameznega podatkovnega tipa in relacije na druge podatkovne tipe. Seznami se bodo nanašali le na podatke, ki so dosegljivi preko obrazca za izbor polj pri urejanju prilagojenih poročil.

Na tem mestu so dokumentirani naslednji tipi zapisov:

Agencija Oseba Sodelavec v državi
Država Pogodbeni partner Splošno
Karierna stopnja Polica Statistika osebe
Mesečni obračun Produkt Valuta
Naslov Sistemski podatki Zavarovalnica
Obrok plačila Sodelavec Zavarovalniški produkt


* Lahko nastopa kot osnovni tip zapisa pri kreiranju prilagojenih poročil.

Agencija

Seznam polj:

Kratka oznaka  
Enolična oznaka  
Naziv  

Država

Seznam polj:

Oznaka države  
Naziv države  

Seznam povezav:

Valuta  

Karierna stopnja

Seznam polj:

Nivo  
Oznaka nivoja  
Vrednost enote  
Stimulativna vrednost enote  

Mesečni obračun

Seznam polj:

Datum obračuna  
Kratka oznaka  
Daljša oznaka  
Zaporedna številka  

Naslov

Seznam polj:

Ulica in hišna številka  
Poštna številka  
Kraj  
Poštna številka in kraj  
Naslov, poštna številka in kraj  

Seznam povezav:

Država  

Obrok plačila

Seznam polj:

Enote  
Karierne enote  
Kombinirane enote  
Oznaka obroka  
Vrsta provizije  
Provizija za obrok  
Vrednost enote  
Celotna provizija za produkt  
Preostala provizija  
Dosedanja provizija  
Status (plačano, neplačano, storno...)  
Letni odstotek provizije  
Mesečni odstotek provizije  

Seznam povezav:

Sodelavec s provizijo  
Produkt ob obračunu  
Obračun  
Splošno  

Oseba

Seznam polj:

Polni naziv  
Naziv firme  
Ime  
Priimek  
Celotni naslov v več vrsticah  
Naslov elektronske pošte  
Telefonske številke  
Rojstni datum  
Dni do rojstnega dne  

Seznam povezav:

Naslov  

Pogodbeni partner

Seznam polj:

Banka  
Bančni račun  
Koda banke  
Datum pogodbe  
Številka pogodbe  
Enolična oznaka  
Pravni status  
Davčna številka  
Davčni zavezanec  

Seznam povezav:

Osebni podatki  
Splošno  

Polica

Seznam polj:

Številka ponudbe  
Številka pogodbe  
Način plačila  

Seznam povezav:

Zavarovalnica  
Sklenitelj  
Sodelavec  

Produkt

Seznam polj:

Začetek zavarovanja  
Konec zavarovanja  
Enote  
Pričakovane plačilne enote  
Pričakovana celotna provizija  
Neto letna premija  
Brez provizije?  
Obdobje provizioniranja v letih  
Obdobje provizioniranja v mesecih  
Mesecev do konca provizioniranja  
Osnova za izračun ključa (ali provizije)  
Premijska vsota  
Zavarovalna doba  
Zavarovalna vsota  
Ključ za izračun enot  
Plačanih mesečnih obrokov  
Zapadlih mesečnih obrokov  
Status  
Je aktiven?  
Je onemogočen?  

Seznam povezav:

Polica  
Zavarovalniški produkt  
Zavarovanec  
Zadnji obrok  
Splošno  

Sistemski podatki

Seznam polj:

Trenutni čas (datum, ura)  

Sodelavec

Seznam polj:

Koda  
Koda in naziv  
Aktiven  
Koda agencije  
Lastna agencija  
Število direktnih sodelavcev  
Število sodelavcev v strukturi  
Začetek dela  
Datum pogodbe  
Številka pogodbe  
Skupni saldo na računih  
Število enot  

Seznam povezav:

Osebni podatki  
Karierna stopnja  
Mentor  
Splošno  

Sodelavec v državi

Seznam polj:

Aktiven  
Izplačila  

Seznam povezav:

Sodelavec  
Država  
Pog. partner  
Agencija  
Splošno  

Splošno

Seznam polj:

   

Seznam povezav:

Tekoči obračun  
Sistemski podatki  

Statistika osebe

Seznam polj:

Število vseh polic  
Število živih polic  
Število pretečenih polic  

Seznam povezav:

Osebni podatki  
Splošno  

Valuta

Seznam polj:

Oznaka valute  
Tečaj v primerjavi z evrom  

Zavarovalnica

Seznam polj:

Oznaka  

Zavarovalniški produkt

Seznam polj:

Koda  
Naziv  

Seznam povezav:

Zavarovalnica