Navodila za vzpostavitev in pošiljanje SMS sporočil

Program MuLeMa  od verzije 3.2.5 naprej omogoča pošiljanje SMS sporočil in obvestil neposredno iz  programa na mobilne telefone sodelavcev, strank ali drugih oseb, ki se nahajajo v podatkovni bazi in imajo vpisano veljavno številko mobilnega telefona.

Predpogoji

Nastavitev številke pošiljatelja

Številko pošiljatelja nastavite preko glavnega menija: Nastavitve->SMS->Številka pošiljatelja. Pojavi se naslednje okno:

Nastavitve številke pošiljatelja SMS

V polje Številka vpišete veljavno mobilno številko, na katero boste prejeli posebno kodo, ki jo boste vpisali v polje Koda za potrditev. Ko vpišete veljavno številko, kliknete Zahtevaj kodo in sledite navodilom.

Ko vnesete prejeto kodo v polje Koda za potrditev in kliknete na gumb Potrdi, je pošiljanje SMS sporočil iz programa  MuLeMa omogočeno.

Kreiranje, urejanje in pošiljanje SMS sporočil

SMS sporočila običajno kreirate na osnovi izbranih sodelavcev, oseb, polic ali drugih subjetkov v različnih prikazih. Na primer v prikazu Poročila->Seznami->Sodelavci izberete označite nekaj poljubnih sodelavcev in v hitrem meniju izberete Pošlji SMS->Novo sporočilo.

Pojavi se okno za urejanje sporočila:

Urejanje SMS sporočila

Tu vpišete vsebino sporočila. Urejevalnik vam sproti šteje število potrebnih paketov za pošiljanje in število znakov, ki so vam še na voljo. Sporočilo lahko vsebuje največ 480 znakov, oziroma 3 pakete po 160 znakov. Če  vsebuje več kot en paket, se vsak dodatni paket obračuna kot dodatno SMS sporočilo. To so tehnične omejitve, na katere razvijalci programa nimamo vpliva.

Po kliku Potrdi, se odpre seznam na novo kreiranih SMS sporočil, ki jih lahko nadalje urejate, pošljete ali zavržete:

Seznam novih SMS sporočil

 

V seznamu so podatki o prejemniku, mobilni številki, na katero bo sporočilo poslano, času zadnje spremembe, statusu in vsebini sporočila.

Posamezne podatke lahko spreminjate preko hitrega menija in podmenija Spremeni ali z dvojnim klikom na podatek, ki ga želite spremeniti.

Če označite več zapisov in izberete Spremeni->Vsebino sporočila, boste v istem koraku spremenili vsebino sporočila za vse izbrane prejemnike.

Če spreminjate samo številko prejemnika, se bo spremenila številka za pošiljanje sporočila, mobilna številka osebe, ki ji pošiljate, pa bo v bazi podatkov programa MuLeMa ostala nespremenjena.

Če želite spremeniti tudi mobilno številko prejemnika v bazi podatov, tako da bo na voljo tudi pri naslednjem pošiljanju, jo spremenite v polju GSM med podatki o prejemniku oziroma osebi.

Če številka ni nastavljena ali ročno vnešena, se v polju Številka prejemnika pojavi vprašaj ('?'). Če številke prejemnika ne vnesemo, program takšnim prejemnikom ne more poslati sporočil.

Ko so sporočila pripravljena, jih lahko pošljemo. Če izberemo gumb Pošlji, se bodo odposlala vsa še ne poslana sporočila, ki vsebujejo popolne podatki. Če izberemo gumb Pošlji in zapri, se bo zaprlo tudi okno z novimi sporočili. Če izberemo gumb Zapri, se bo zaprlo okno, neposlana sporočila pa bodo zavržena.

 Če želimo pošiljati le izbrana sporočila v seznamu, jih izberemo in pošljemo preko hitrega menija Pošlji->Označene neposlane.

Kreiranje SMS sporočil na osnovi predlog

Za pošiljanje SMS sporočil lahko izdelamo predloge, ki vsebujejo vnaprej pripravljene vsebine, ki lahko vključujejo tudi dinamične podatke oz. spremenljivke (podatke iz baze podatkov, ki se nanašajo na prejemnika, na primer podatke o zaslužkih in izplačilih posameznega sodelavca). Ob pošiljanju namesto Novo sporočilo izberemo naziv predloge, ki jo predhodno ustvarimo (na prmer: v seznamu sodelavcev izberemo Pošlji SMS->Obvestilo o obračunu).

Kreiranje SMS predlog

Za kreiranje in urejanje SMS predlog v glavnem meniju izberemo Natavitve->SMS->Predloge. Pojavi se seznam še kreiranih predlog.

Seznam SMS predlog

Kot vzorec se v seznamu že nahaja predloga Obvestilo o obračunu, ki se nanaša na prejemnike tipa Sodelavec in vsebuje dinamična polja s povzetkom denarnega obračuna in izplačilu sodelavca.

Na urejanje predloge lahko pridemo z dvoklikom na obstoječo predlogo, preko hitrega menija Urejanje... ali s kreiranjem nove predloge (hitri meni Dodaj za...) pri čemer moramo izbrati še vrsto subjekta, na katerega se priloga nanaša.

Predloge tipa Oseba lahko pošiljamo vsem osebam v bazi podatkov, predlogo tipa Sodelavec le sodelavcem. Po predlogi tipa Polica lahko pošiljamo sporočila strankam na izbranih policah, v dinamičnih poljih pa se lahko nahajajo podatki iz teh polic.

Urejanje si lahko ogledamo na primeru vzorčne predloge, si vsebuje tudi dinamična polja:

Urejanje prdloge SMS sporočila

V polje Naziv vpišemo ime predloge, ki se bo pojavilo tudi v menijih za pošiljanje SMS sporočil.

Polje Sporočilo vsebuje vsebino sporočila. Imena dinamčnih polj (ali t.i. spremenljivke) vključimo med oznake dinamičnih polj, ki sta v našem primeru '<' za začetek in '>' za konec. Ko je vnos vsebine sporočila dokončan, si lahko pomagamo z gumbom Osveži seznam spremenljivk, ki izdela seznam spremenljivk. Vsaki spremenljivki v seznamu pa priredimo ustrezni Podatek iz baze podatkov. Tega dodelimo ali s premenimo z dvoklikom v polju Podatek vrstice z ustrezno spremenljivko, ali s pomočlo gumbov nad seznamom.

Ko je predloga dokončana, jo shranimo z gumbom Potrdi ali zavržemo z gumbom Prekliči.

Arhiv SMS sporočil

Do arhiva SMS sporočil pridemo preko glavnega menija: Datoteka->Arhiv SMS sporočil.

Seznam vsebuje enake podatke kot seznam za pripravo novih sporočil in vsebuje vsa odposlana sporočila vključno s statusom o uspešnosti oddaje na strežnik. Sporočilo, ki je bilo odposlano, ni nujno tudi dostavljeno (če je na primer prejemnik nedosegljiv ali če je prišlo na prenosni poti do kakšne druge težave).

Seznam ne bo popoln, če boste po pošiljanu SMS sporočil zapril program brez shranjevanja podatkov.

Skupno število vseh odposlanih sporočil v zadnjem mesecu si lahko ogledate v vizitki programa (glavni meni).