Dodajanje in brisanje provizijskih skupin

Provizijska skupina predstavlja zbirko pravil, ki določajo, na kakšen način se bodo točkovali in provizionirali produkti, ki so skupini dodeljeni.

Vsaka zavarovalnica lahko vsebuje poljubno število provizijskih skupin. V isto provizijsko skupino združimo produkte, ki jim določimo enak način provizioniranja. Provizijsko skupino moramo kreirati pred kreiranjem produktov.

Dodajanje provizijske skupine v drevesu produktov

Kreiranje nove provizijske skupine

Provizijsko skupino kreiramo tako, da v drevesu produktov označimo zavarovalnico, ki bi ji radi dodali novo provizijsko skupino in nad njo kliknemo z desnim gumbom miške. Pojavi se hitri meni, v katerem izberemo Dodaj->Provizijsko skupino:

Hitri meni zavarovalnice

V izbrani zavarovalnici se nam pojavi nova prazna veja brez nastavitev za provizioniranje:

Provizijska skupina

Kopiranje obstoječe provizijske skupine

Če želimo kreirati novo provizijsko skupino tako, da izhajamo iz že obstoječe, ki ji bomo spremenili le nekaj parametrov, se namesto na zavarovalnico postavimo na provizijsko skupino, ki bi jo radi kopirali. Z desnim gumbom miške prikličemo hitri nebi in izberemo Dodaj->Provizijsko skupino:

Hitri meni provizijske skupine

V tem primeru se nam pojavi pod isto zavarovalnico nova veja, ki je kopija tiste, iz katere smo izhajali in nam ni potrebno vseh parametrov definirati od začetka:

Odstranjevanje provizijske skupine

Provizijsko skupino, ki nima podrejenih produkov, lahko odstranimo iz drevesa produktov. Če bi želeli odstraniti provizijsko skupino, ki ima dodeljene produkte, moramo najprej odstraniti produkte, oziroma jih premakniti v druge provizijske skupine.

Provizijsko skupino odstranimo tako, da jo v označimo v drevesu produktov, nato nad njo kliknemo desni gumb miške, da se pojavi hitri meni in izberemo Odstrani:

Vse provizijske skupine, ki nimajo dodeljenih produktov in ne načrtujemo, da bi jim jih v prihodnosti dodelili, brez škode odstranimo. S tem povečamo preglednost drevesne strukture.

Glej tudi:

Drevo produktov
Določanje parametrov provizijske skupine
Zavarovalni produkt