Primeri izračuna parametrov provizijskih skupin

V tem dokumentu so izračuni parametrov provizijskih skupin za nekaj tipičnih primerov zavarovanj ob naslednjih izhodiščih:

V svojem modelu lahko postavite za izhodišča poljubne vrednost in jih uporabite v svojih izračunih. Ravno tako so ob posameznih izračunih postavljena dodatna izhodišča, ki jih lahko spremenite in temu ustrezno prilagodite svoje izračune parametrov.

 

Narejeni so izračuni parametrov za naslednje tipične primere:

Vhodna provizija: 5,5 % od neto letne premije. Provizijo strukture v celoti dobi sodelavec.

Vhodna provizija: prvo leto 20%, nato 15% od neto letne premije na leto do konca zavarovalne dobe

Vhodna provizija:

Izplačujemo po hierarhiji na osnovi enot.

Alternatva 1: izhodna dinamika je enaka vhodni.

Alternativa 2: izhodna dinamika se razlikuje od vhodne.

Primer: AO - Avtomobilsko zavarovanje

Vhodna provizija: 5,5 % od neto letne premije. Provizijo strukture v celoti dobi sodelavec.

Parametri vhodne provizije:

AO - vhodna provizija

Parametri za izračun kariernih enot

enote = pričakovana provizija / 10€  = letna premija * 5,5% / 10€ = letna premija / ključ

==> ključ = 10€/5,5% = 10/0,055 = 181,82

AO - Enoten ključ

Parametri za izračun izhodne provizije

AO parametri za izračun provizije

ali, če računamo iz premije:

AO, provizija in premije

Simulacija za LP = 300€, plačila 1/1

Simulacija AO


NZ - Nezgodno zavarovanje

Vhodna provizija: prvo leto 20%, nato 15% od neto letne premije na leto do konca zavarovalne dobe

Parametri vhodne provizije:

NZ vhodna provizija

Parametri za izračun kariernih enot

Če želelimo dosledni izračun ključa, ga moramo preračunati za vsako leto posebej, ne glede na to ali bi ga računali iz letne premije ali iz premijske vsote.

Tu bomo izračun zavestno poenostavili in vzeli v zakup, da s tem nekoliko odstopamo od pravila (1 enota = 10€ vhodne provizije).

Če predpostavimo, da bo večina zavarovanj sklenjenih na 10 let lahko izračunamo, da je v tem primeru povprečna provizija 15,5% od letne premije na leto, zato pri izračunu ključa uporabimo ta podatek:

enote = pričakovana provizija / 10€  = ZD * letna premija * 15,5% / 10€ = premijska vsota / ključ

==> ključ = 10€/15,5% = 10/0,0155 = 64,516

NZ - parametri tza izračun kariernih enot

Parametri za izračun izhodne provizije

Ker enote niso povsem natančno izračunane, izračunamo izhodno provizijo neposredno iz letne premije:

NZ izračun provizije iz letne premije

Simulacija za LP = 1000€, ZD = 10 let

NZ - simulacija 10 let

Simulacija za LP = 1000€, ZD = 20 let

Kot vidimo, pri simulaciji na 20 let zaradi poenostavitve pri vnosu parametrov za izračun kariernih enot izračun odstopa za 5 enot (1,6%), kar ni veliko, izračun provizije pa je točen.

NAL - simulacija 20 let


Primer:  NAL - Naložbeno zavarovanje

Vhodna provizija:

Izplačujemo po hierarhiji na osnovi enot.

Alternatva 1: izhodna dinamika je enaka vhodni.

Alternativa 2: izhodna dinamika se razlikuje od vhodne.

Parametri vhodne provizije:

NAL, 1..25  NAL, 25..30

Parametri za izračun kariernih enot

Izračun ključa za ZD  do vključno 25 let

enote = pričakovana provizija / 10€  = premijska vsota * 5% / 10€ = premijska vsota / ključ

==> ključ = 10€/5% = 10/0,05 = 200

Izračun ključa za ZD večjo od 25 let

Ker je ključ nad 25 let neodvisen od ZD, ga računamo iz letne premije za 25 let:

enote = pričakovana provizija / 10€  = letna premija * 25 * 5% / 10€ = letna premija / ključ

==> ključ = 10€/(25*5%) = 10/(25*0,05) = 8

Vnos parametrov:

Parametri za izračun izhodne provizije

Provizijo bomo računali iz enot.

Varianta 1: dinamika vhodne provizije enaka dinamiki izhodne

Ker provizijo izračunavamo iz enot, je faktor enoten za celotno ZD, saj smo spremembo od 25 naprej že upoštevali pri parametrih za izračun enot:

NAL faktor

Simulacija

Simulacija za LP = 1000€, ZD = 10 let

Simulacija NAL10 let 

Simulacija za LP = 1000€, ZD = 30 let

Simulacija NAL 30 let

Varianta 2: Izhodna provizija po drugačni dinamiki

Recimo, da želimo izhodno provizijo izplačevati po naslednji dinamiki (skupaj 100%):

Omogočimo samodejna izplačila:

NAL samodejna izplačila

Parametri za izračun z drugačno dinamiko:

Faktor NAL, varianta 2

Simulacija za LP = 1000€, ZD = 30 let

Simulacija NAL, varianta 2 

Glej tudi