Predloge za poročila

Seznam predlog za izdelavo poročil odpremo z ukazom Poročila->Predloge… v glavnem meniju:

predloge za poročila

Predloga je datoteka tipa .dot ali .doc, ki jo lahko urejevalnik teksta MS Word uporabi kot predlogo (angl. template) za izdelavo dokumenta. Poročila v programu MuLeMa se namreč izdelujejo z avtomatizirano uporabo urejevalnika MS Word.

Namen uporabe predloge je v možnosti uporabe prilagojenega predpripravljenega dokumenta, ki v glavi že vsebuje logotip in kontaktne in druge podatke agencije. Predloge za izpis fakture na primer že vsebujejo celoten tekst fakture v želeni obliki, program vnese le še podatke v označena polja. Privzete predloge se po namestitvi programa že nahajajo v imeniku s predlogami (...\Baza), ki pa jih lahko spremenimo, oziroma prilagodimo lastni agenciji.

Tip V seznamu je za vsak tip poročila in vsako državo svoj vnos.  Za vsako državo se nahajajo naslednji tipi predlog:
Splosno Splošna predloga. Uporabi se za poročila ali izpise, ki nimajo svoje predloge.
Izplacila Predloga za izdelavo liste izplačil.
FakturaDDV Predloga za izdelavo faktur zavezancem za DDV.
FakturaNeDDV Predloga za izdelavo faktur pravnim osebam, ki niso zavezanci za DDV.
Obracun Faktura za izdelavo mesečnega poročila sodelavcem. V predlogi so med drugim definirani tudi tipi pisav in tabel, ki se uporabijo pri izdelavi poročil.
Obvestila To v bistvu ni predloga. Je datoteka v MS Word formatu, katere vsebina se doda v mesečno poročilu sodelavcem.
Država Država, na katero se predloga nanaša.
Datoteka Ime datoteke, ki se nahaja v imeniku s predlogami.

Seznam nam lahko služi kot pregled, lahko pa tudi spremenimo imena posameznih predlog.

Lahko na primer določimo, da za davčne zavezance in ne-zavezance uporabimo isto predlogo, tako da v obev primerih v stolpec Datoteka vnesemo isto ime datoteke.

Ravno tako imamo lahko vnaprej pripravljena obvestila sodelavcem za posamezne obračune in vsakič, namesto da spreminjamo vsebino datoteke za obvestila, raje za datoteko tipa Obvestila spremenimo ime datoteke v stolpcu Datoteka.

Še posebej prav pride možnost spreminjanja imena predloge, če agencija dela v več državah in lahko za vsako državo priredi svojo različico predlog, ki so pripravljene v različnih jezikovnih variantah.

Vse datoteke, ki so vpisane v seznam, se morajo nahajati v imeniku s predlogami (privzeto je to ...\Baza), v nasprotnem primeru program javi napako pri poskusu izdelave poročila.

Glej tudi:

 Lista izplačil

Izpis faktur

Poročila sodelavcem