Potrjevanje in razveljavljanje sprememb

Pri vnosu ali spreminjanju podatkov v obrazcih ali formularjih se v veliko primerih za potrditev ali razveljavitev sprememb, ki smo jih vnesli, uporablja orodni trak z gumbi Shrani in Razveljavi:

Shrani in razveljavi

Na orodnem traku se lahko nahajajo še drugi gumbi.

Gumba Shrani in Razveljavi sta običajno onemogočena (siva), dokler ne naredimo v katerem od polj prve spremembe. Takrat se aktivirata in ju lahko uporabimo.

Shrani

Ukaz Shrani uporabimo, če želimo shraniti stanje podatkov, ki je na obrazcu v tistem trenutku.

Razveljavi

Ukaz uporabimo, če želimo razveljaviti spremembe, ki smo jih vnesli v polja in stanje podatkov vrniti na vrednosti, ki so jih imeli ob zadnjem shranjevanju oziroma pred spreminjanjem.

Sporočilno okno za potrditev sprememb

Če smo naredili spremembe ne da bi jih potrdili ali razveljavili z ukazom Sharni ali Razveljavi in skušamo zapreti okno s spremenjenimi podatki ali izbrati drug zapis, nas program praviloma vpraša, ali želimo potrditi spremembe, ki smo jih vnesli. Na primer:

Če odgovorimo pritrdilno, bo program shranil spremembe. Če odgovorimo nikalno, bodo spremembe razveljavljene. Če prekličemo operacijo, nas bo vrnil v obrazec s spremenjenimi podatki.