Poročila

Poročilom je v glavnem meniju namenjen ukaz Poročila skupaj s pripadajočim podmenijem.

V programu lahko izdelamo poljubno število prilagojenih poročil tako na ravni agencije kot na ravni posameznega sodelavca in njegove strukture.

Trenutno tri vrste mesečnih poročil pa je pred pripravljenih in služi najosnovnejšim potrebam vsake agencije. Ta poročila so:

poročilo sodelavcem To poročilo je od vseh najpomembnejše in najobsežnejše. Sestavljeno je iz vrste informacij, preglednic in sporočil, ki jih nastavimo v posebnem obrazcu za nastavitve poročil.
lista izplačil V poročilu so seznami s podatki o izplačilih, ki jih potrebujemo tako za ogled kot za osnovo pri nakazilu denarja sodelavcem.
fakture pravnim osebam Izdela fakture (račune, obvestila) za pravne osebe.

Poročila običajno izdelamo na koncu, ko so vsi podatki za tekoče obračunsko obdobje vneseni. Potem ko obračune sodelavcev razpošljemo in na osnovi liste izplačil nakažemo obračunane zneske provizij, davkov in prispevkov, ne smemo pred pripravo novega obračuna spreminjati nobenih več podatkov, ki bi kakor koli vplivali na izračune. V nasprotnem primeru bo prišlo do neskladja in nezveznosti med izdanimi poročili tekočega obračunskega obdobja in poročili naslednjega obračunskega obdobja. Vsako naslednje mesečno poročilo namreč izhaja iz začetnega stanja prejšnjega poročila.

Lahko pa seveda izdelamo tudi vmesna poročila, vendar teh ne smemo razdeliti sodelavcem ali jih oddati v postopek izplačil.

Glej tudi:

Predloge za poročila