Omejitve pri sklenitvenih nivojih

Omejitve pri sklenitvenih nivojih lahko nastavljamo le v primeru, da smo pri določanju nivojev provizioniranja v polju Vrsta hierarhije izbrali vrednost Sklenitveni nivoji.

omejitve pri sklenitvenih nivojih

V prvo polje vnesemo število, ki pove, največ koliko odstotkov provizije, ki jo sodelavec prejme v določenem obračunskem obdobju, lahko izvira iz najmočnejše veje. V primeru, da je delež te provizije večji, se razlika odšteje od skupnega zneska.

To deloma onemogoči vertikalno hierarhijo prijateljev ali družinskih članov, ki zgradijo vertikalo, police pa sklepajo le preko najnižjega člana vertikale, z namenom, da poberejo provizijo vseh nadrejenih sklenitvenih nivojev.

V drugo polje lahko vnesemo parameter, ki določa začetno obdobje nove veje, v katerem se omejitev ne upošteva. Vrednost pove, koliko obračunskih obdobij (praviloma mesecev) od začetka dela nove veje se omejitev prispele provizije iz te veje ne upošteva.

Primer:

Če je delež maksimalne provizije, ki jo lahko prispeva najmočnejša veja, nastavljen na 50 odstotkov in izračun sodelavcu v obračunskem mesecu pokaže 1000 evrov provizije s tem, da provizija, ki izvira iz najmočnejše veje, znaša 600 evrov, vsa ostala pa 400 evrov, bo sodelavcu iz tega naslova odšteta provizija v znesku 200 evrov, tako da bo za obračunski mesec prejel skupno 800 evrov provizije.