Mulema – glavni meni


Datoteka

Nastavitve

Obračun

Poročila

Vizitka...


Datoteka

Iskanje police...

Iskanje sodelavca...

Iskanje osebe...

Uvoz podatkov

...

Povezave sodelavci/ponudbe

Seznam uvoženih datotek

Odpri mesečno mapo

Drevo sodelavcev

Baza podatkov

Shrani

Shrani in pošlji na strežnik

Naloži iz arhiva...

Sinhronizacija podatkov

Celotna

Osveži spremembe iz strežnika

Preslikaj iz lokalnega računalnika na strežnik

Preslikaj iz strežnika na lokalni računalnik

Arhiv dokumentov

Vnos

Pregled

Arhiv SMS sporočil

Odjava/prijava uporabnika

Nastavitve

Drevo produktov

Izplačila in dajatve...

Podatki o agenciji

Splošno

Poročila sodelavcem

Izpisi po predlogah

SMS

Številka pošiljatelja

Predloge

Nivoji provizijskega sistema

Kategorije sodelavcev

Uvoz provizijskih modelov

Prevod v druge jezike

Države

Zavarovalnice

Obračun

Osveži izračune

Pripravi novega...

Parametri...

Poročila

Izdelaj poročila sodelavcem...

Izdelaj sezname neplačnikov za sodelavce...

Izdelaj listo izplačil

Izdelaj obvestila (fakture) za pravne osebe

Pregled zaslužkov in izplačil...

Uravnoteženosti prilivov in izplačil

Finančno poročilo...

Pričakovana provizija

Skupna

Po produktih

Skadencar

Prilagojena poročila

Nastavitve...

...

Seznami

Police in produkti

Sodelavci

Spremembe pri sodelavcih

Pogodbeni partnerji sodelavcev

Storno rezerva po produktih

Poštne številke

Predloge...

VizitkaOdpri mesečno mapo

Ukaz Datoteka->Odpri mesečno mapo v glavnem meniju odpre mapo trenutnega obračuna v raziskovalcu operacijskega sistema.

Glej tudi:

 

Osveži izračune

Ukaz Obračun->Osveži izračune v glavnem meniju sproži ponovno preračunavanje enot in provizij za vsa plačila in vse sodelavce. Ponovno se izvršijo vse obdelave za tekoče obračunsko obdobje. Praviloma nam tega postopka ni potrebno prožiti ročno, ker se v vseh pomembnejših primerih izvrši samodejno. Če kljub vsemu želimo biti prepričani, da so vsi izračuni aktualni, lahko preračune sprožimo tudi ročno s tem ukazom.

Glej tudi: