Dostop do spletne aplikacije MuLeMaWeb

Tu je zbranih nekaj napotkov za vzpostavitev spletne aplikacije MuLeMaWeb, ki je trenutno še v fazi razvoja in tesiranja.

Program MuLeMaWeb je spletna aplikacija, do katere dostopamo preko brskalnikov, kot so Internet Explorer, Google Chrome, FireFox in drugi. Aplikacija je trenutno za vse agencije nameščena na spletnem strežniku podjetja RaPro in se nahaja na spletnem naslovu https://web.mulema.eu. Prenos podatkov med strežnikom in brskalnikom je kriptiran in zato varen, dostop do podatkov pa je omogočen le na podlagi uporabniške kode in gesla.

Predpogoji za prijavo v aplikacijo

V aplikacijo se lahko prijavijo le sodelavci agencije, če jim to agencija seveda omogoči. Predpogoji za vzpostavitev aplikacije MuLeMaWeb za posamezno agencijo so naslednji:

Dodelitev gesla in dovoljenja za dostop sodelavcem

Do nastavitev gesla sodelavca in njegovih uporabniških pravic pridemo, če v obrazcu sodelavca v zavihku osnovni podatki kliknemo gumb Geslo.

Pojavi se naslednje okno:

Geslo in uporabniške nastavitve sodelavca

Geslo

Gumb geslo nam omogoča dodelitev, spremembo ali odstranitev gesla sodelavca.

Geslo, če je dodeljeno, se uporablja v naslednjih primerih:

Dovoljenje za prijavo v spletno aplikacijo MuLeMaWeb

Sodelavcu s tem poljem omogočimo prijavo v spletno aplikacijo. Prijavi se z uporabniško kodo in geslom. Uporabniška koda je sestavljena iz kode agencije, znaka # in kode sodelavca (v primeru na sliki je uporabniška koda za prijavo enaka 1#0005). Kodo agencije najdemo v polju Šifra agencije, če v glavnem meniju izberemo Nastavitve->Podatki o agenciji.

Obseg podatkov, do katerih lahko dostopa

Sodelavcu lahko omejimo dostop le na svoje podatke, lahko pa mu omogočimo dostop tudi do podatkov svoje strukture ali celotne agencije. To naredimo z izborom ene od naslednjih možnosti: