Lista izplačil

Izdelavo liste izplačil sprožimo iz glavnega menija z ukazom Poročila->Izdelaj listo izplačil.

Lista izplačil je eno izmed pomembnejših poročil, ki jih izdelujemo ob vsakem obračunu. Vsebuje sezname izplačil in zadržanih izplačil sodelavcem oziroma njihovim pogodbenim partnerjem, za vsako vrsto pravnega statusa posebej. Služi pregledu zaslužka posameznega partnerja kot tudi zbirnemu pregledu vseh  izplačil.

Lista izplačil služi tudi kot podlaga za nakazilo bankam, saj vsebuje vse potrebne podatke za nakazilo, od banke in bančnega računa do zneskov izplačil, davkov in prispevkov.

Za vsako državo se izdela ločena datoteka izplačil. V imenu datoteke sta oznaka države in oznaka agencije. Ime datoteke ima obliko:

Izplačila_fff_ddd.doc

Pri tem je:

·         ddd – oznaka za državo,

·         fff – oznaka agencije (prve tri črke iz imena države, ki je bilo vneseno ob namestitvi).

Datoteka se shrani v mesečni arhiv.