Kategorije sodelavcev

Kreiranje in urejanje kategorij

Do prikaza za urejanje kategorij sodelavcev pridemo preko glavnega menija: Natavitve->Kategorije sodelavcev.

Urejanje kategorij sodelavcev

Privzeto so v sistemu že kreirane tri kategorije: A (Osnovna), B (Srednja), C (Najvišja). Tem lahko dodajamo nove in brišemo ali urejamo obsotoječe.

Parametre obstoječih kategorij spreminjamo neposredno,  tako da preprosto vnesemo novo vrednost v posamezno celico v preglednici.

Nove kategorije dodajamo z ukazi Vrini ali Dodaj v hitrem meniju. Vrini doda novo kategorijo pred neposredno pred tisto, v kateri se nahajamo, Dodaj pa jo doda na konec seznama. Obstoječe kategorije odstranimo v hitrem meniju z ukazom Odstrani.

Vrednost v stolpcu % direktne provizije se upošteva, če kategorijo uporabimo za določitev nivojev direktnega provizioniranja (glej spodaj).

Določitev kategorije sodelavca

Sodelavcem določimo kategorijo v prikazu sodelavca, zavihek Osnovni podatki, polje Kategorija. Ob kreiranju novega sodelavca je privzeta vrednost najnižja kategorija (prva po vrsti).

Uporaba kategorij

Kategorije sodelavcev uporabimo v primeru, ko določenega sistema provizioniranja ne moremo izpeljati s pomočjo običajnega kariernega sistema, ki je določen z provizijskimi nivoji sodelavcev in vrednostmi enot posameznega nivoja (stopnje, razreda).

Uporaba kategorij za direktno provizioniranje

Kategorije vsebujejo podatek % direktne provizije, ki ga lahko uporabimo v provizijski skupini v primeru, ko gre provizija samo sodelavcu, ki je polico naredil (se provizija ne razdeli po hirearhiji), deleži, ki so določeni za sodelavce s provizijskimi nivoji v okviru kariernega sistema, pa nam ne odgovarjajo. V tem primeru v provizijski skupini vnesemo naslednje parametre:

Provizija po nivojih direktne provizije

V prikazanem primeru, bo celotna provizija znašala 12% od letne premije, sodelavec pa bo dobil delež, ki je določen s % direktne provizije, ki je določen v kategoriji, ki ji pripada.

Še bolj vsestransko funkcionalnost lahko dosežemo s pomočjo privzetih verzij provizijskih skupin, kar je opisano v nadaljevanju.

Uporaba kategorij za privzete verzije provizijskih skupin

Provizijske skupine lahko vsebujejo več verzij, vsaka verzija pa lahko vsebuje neodvisen nabor parametrov, ki določa način provizioniranja in točkovanja. Privzeta verzija provizijske skupine je tista, ki določa provizioniranje novih polic.

V opisu provizijske skupine lahko določimo, da so za posamezne kategorije sodelavcev privzete različne verzije provizijskih skupin. To naredimo v okviru Verzija podatkov v meniju Možnosti. V podmeniju Nastavi kot privzeto za izberemo, za katero kategorijo sodelavcev je dolčena verzija privzeta. Če želimo izbrati več kategorij, to večkrat ponovimo. V prikazu verzije podatkov so privzete kategorije navedene v oglatih oklepajih:

Verzija provizijske skupine 

Privzeta verzija za kategorijo 

Verzija podatkov, ki jo določimo z izborom Nastavi kot privzeto..., je privzeta za vse ostale kategorije, ki niso nikjer posebej določene.