Izpis faktur

Izdelavo faktur sprožimo iz glavnega menija, če izberemo ukaz Poročila->Izdelaj fakture.

Izdelava faktur predstavlja eno od rednih poročil na koncu vsakega obračunskega obdobja.

Fakture so, odvisno od tega, kako izdelamo predloge, lahko v obliki računov, ki jih posredniki kot pravne osebe izdajo agenciji. Lahko pa se odločimo, da namesto fakture izdelamo le obvestila firmam z vsemi podatki za izdajo računa.

Možno je uporabiti drugačno predlogo za izdelavo faktur za davčne zavezance kakor za osebe, ki niso davčni zavezanci za DDV. Nastavitve datotek, ki se bodo uporabile kot predloge za izdelavo faktur v posamezni državi, opravimo v seznamu predlog.

Vse fakture za posamično državo se shranijo v skupno datoteko, izpis za vsako firmo pa gre na svojo stran.

Ime datoteke ima obliko

Fakture_fff_ddd.doc

Pri tem je:

·         ddd – oznaka za državo,

·         fff – oznaka agencije (prve tri črke iz imena države, ki je bilo vneseno ob namestitvi).

Datoteka se shrani v mesečno mapo.