MuLeMa logo
že od leta 2000
English Hrvatski Српски

Program je primeren tako za samostojne zastopnike kot velike agencije ali prodajno marketinške mreže z več sto sodelavci.

MuLeMa je računalniški program, ki je namenjen obračunavanju in spremljanju provizij zavarovalniškim posrednikom ali drugim prodajnim zastopnikom, vzdrževanju arhiva zavarovalnih polic/pogodb, ponudb, sodelavcev, zavarovalcev in drugih entitet, izdelavi analiz in poročil v tabelarični in grafični obliki in drugim potrebam zavarovalnih agencij, zastopnikov ali prodajnih mrež. Uporabljajo ga zavarovalne agencije in zastopniki, ki imajo sklenjene pogodbe z zavarovalnicami in delajo samostojno, sami ali s sodelavci, ali pa gradijo piramidne (multilevel) ali drugačne mreže zastopnikov. Uporabljajo ga tudi druge marketinške mreže, na primer za informacijsko podporo in obračunavanje provizij pri posredovanju prodaje energije, plemenitih kovin, naložbenih skladov...

MuLeMa je najzmogljivejši in najbolj funkcionalen program za podporo zavarovalnim agencijam in zastopnikom v Sloveniji in svoje prednosti pred konkurenco vsako leto povečuje. Če pogrešate funkcionalnost, ki je splošno uporabna, jo bomo brez vaših stroškov uvrstili na seznam dodelav za naslednje nadgradnje programa. Ima najugodnejše razmerje med ceno in funkcionalnostjo. Imamo izkušnje s prehodi iz konkurenčnih programov ali lastnih rešitev, ki so neboleči in so običajno agencijam v veliko olajšanje.

Cenik je zasnovan na osnovi cenovnih razredov (kategorij), ki uporabnike rangirajo glede na prihodke od provizij, zato je program dostopen in ugoden tako za samostojne zastopnike kot male in velike agencije. Plačuje se v obliki naročnine in ne terja začetnih naložb. Nadgradnje se nameščajo samodejno in brez doplačila. Če niste z njim zadovoljni, ga prenehate uporabljati in niste izgubili investicije.

Program podpira različne načine in koncepte obračunavanja provizij in kariernih točk, ki omogočajo vsaki agenciji uporabiti njej lasten model nagrajevanja sodelavcev. Provizijo lahko razporejate med sodelavce in poljubno nivojev mentorjev. Provizijo lahko izplačujete sorazmerno s tekočo vhodno provizijo ali pa jo program izračunava na osnovi parametrov kot so letna premija, zavarovalna doba, zavarovalna vsota, premijska vsota, z nastavitvijo poljubne časovne dinamike izplačil. Del izplačila se lahko glede na rang sodelavca odvaja v storno rezervo. Za vsak produkt lahko nastavite svoj model, ali pa enako provizioniorane produkte združite v skupnega. Lahko nastavite karierni sistem s samodejnim napredovanjem, ali pa napredovanje določate ročno.

Samostojni zastopniki, ki ne potrebujete obračunavanja izhodnih provizij, lahko izkoristite bogat nabor drugih funkcionalnosti: preverjate, če zavarovalnice pravilno izplačujejo dogovorjeno vhodno provizijo, uporabljate evidence strank, polic, produktov, izdelujete poročila in statistike, na osnovi katerih ocenite in planirate svoje delo. Izkoristite lahko skadencar pri obnavljanju pretečenih zavarovanj, uporabljate modul za arhiviranje dokumentacije (skeniranih polic, licenčnih dovoljenj sodelavcev, osebnih dokumentov..., ki jih povežete s posameznimi zapisi v bazi podatkov), da je ne iščete po fasciklih in do nje dostopajo od koder koli, obveščate ali opominjate stranke preko elektronske pošte ali SMS sporočil, si ogledate pričakovane prihodke od trenutnega portfelja za naslednje mesece, tiskate izpise in kuverte z naslovi strank.... Hkrati imate v rokah preizkušeno profesionalno orodje, kakršnega uporabljajo največje agencije, s katerim lahko vsak trenutek razširite svoje ambicije in zgradite svojo poslovno mrežo.

Program podpira sodelovanje s poljubnim številom zavarovalnic ali naložbenih skladov. Iz vseh zavarovalnic ali skladov, ki zagotovljajo usterzne podatke v elektronski obliki, je možen avtomatiziran uvoz podatkov o policah, strankah, provizijah, opominih... Tako imate v nekaj minutah na voljo urejene arhive z osveženimi izračuni brez ročnih vnosov podatkov. Če zavarovalnica ni v stanju zagotavljati podatke v elektronski obliki, še vedno lahko uporabljate ročni vnos, ki je zasnovan tako, da to opravite z minimalnim naporom.

Program imate lahko nameščen na več računalnikih in lahko do iste baze podatkov hkrati enakovredno dostopajo osebe na različnih lokacijah. Če ga uporabljate sami, imate lahko nameščenega na dodatnem računalniku zaradi mobilnosti ali preventivno, da ob morebitni okvari lahko nemoteno in brez izgube podatkov nadaljujete delo na drugem računalniku.

Sodelavci lahko skladno z dodeljenimi pravicami dostopajo do svojih obračunov, polic, strank, koledarja in drugih podatkov preko spletnega brskalnika iz PC-ja, prenosnika, tablice, pametnega telefona... V okviru vgrajenega CRM-ja (CRM: Customer Relationship Managment) lahko pregledujejo, dopolnjujejo ali vnašajo podatke o strankah in ponudbah, vpisujejo zaznamke, sestanke ali obiske, pošiljajo strankam e-pošto ali SMS-e, si ogledajo lokacije strank in poti na zemljevidu… Seznam možnosti se stalno dopolnjuje skladno z živahnim razvojem.

Podatki na računalniku so shranjeni v kriptirani (šifrirani) obliki. Za prijavo sta potrebi šifra uporabnika in geslo. Uporabniki in gesla se centralno dodeljujejo in spreminjajo. Vse prijave v program se centralno beležijo. Podatki med računalniki se pošiljajo kriptirano. Z naštetimi varnostnimi mehanizmi so podatki zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, krajo ali izgubo.

Program podpira mednarodne mreže sodelavcev in delo z zavarovalnicami v več državah, z ločenimi denarnimi računi za vsako državo, podporo različnim valutam, izpisi mesečnih obračunov v različnih jezikih.

Pri delu s programom ste popolnoma samostojni, čeprav smo vam vsak trenutek na voljo za pomoč in nasvete. Še posebej aktivno vam pomagamo pri vzpostavitvi delovanja in izdelavi prvih obračunov, ko vas tudi usposobimo za samostojno delo. Delo s programom je dovolj enostavno, da se ga nauči vsakdo, ki ima vsaj toliko računalniškega znanja, kot ga potrebuje za uporabo elektronske pošte.

Bližnjice do drugih informacij, opisov različnih funkcionalnosti, pridobitvi demo verzije in podobno, boste najhitreje našli v poglavju Prvi koraki, aktualni cenik je na voljo v brošuri  Mulema 3.6, vedno nas lahko kontaktirate tudi preko spletnega obrazca ali telefona.

Glejte tudi: